DOSERAY

DEPOLAMA-DOZAJ-TRANSFER  

 

Sultan Makina Ltd.Sti.

+90-226 353 21 21

info@doseray.com     ROTARY VALVE ENGLİSH

hava kilidi, rotary valve

Yoğun Faz

Aşındırıcı ve kırılgan hammaddeler için yüksek kapasiteli pnömatik transfer ve taşıma yöntemleri 

hava kilidi,eklüs

Sistemler

Başlıca pnömatik nakil ve transfer yöntemleri

Yoğun Faz(Dense Phase) PNÖMATİK TRANSFER

Yoğun faz transfer işlemi, özellikle aşındırıcı ve zor malzemelerin naklinde kullanılır.Kum,çimento ve cam sanayisi buna örnek olarak gösterilebilir.
Burada malzeme aşındırıcı olduğu için boru cidarına hızla çarpmayıp sadece yüksek basınçla 2-5 bar hava mal karışımı ile dolu dolu hareket ederek uzak mesafelere transferler gerçekleştirilir. Örneğin dökme çimento silobasları bu yöntemle çalışır. Seyrek fazdaki gibi yüksek debili fanlar yerine bu transfer yönteminde de yüksek debili ve basınçlı vidalı kompresörler ve kurutucular kullanılır. Yoğun faz transfer sistemi basınçlı kaptan bunu besleyen vidalı kompresörlerden ve kritik yerlerde hava desteği sağlayan boosterlardan oluşur. Yoğun faz transfer sistemi de kendi içinde bölümlere ayrılır bunlar başlıca olarak sürekli çalışma yöntemine ve basınçlı kabın boşaltma sistemine göre farklılık gösterir. Yoğun faz her ne kadar kendi içinde farklılık gösterse de çalışma tipi malzemenin boru içinde daha yoğun ve daha yavaş taşıma hızında transfer edildiğini gösterir.


pnömatik taşıma

Denseyörler
yogunfaz transfer 2yogunfaz transfer
Transfer edilecek mal ile dolu olan kaba yüksek basınçlı hava verilir daha sonra açılan vana ile yüksek basınçlı hava mal karışımı siklona, siloya yada hedef mixere transfer edilir. Eğer proseste transfer sırasında liflenecek yada sürtünmeden dolayı karakteriStiğine zarar verecek malzeme varsa özellikle bu yöntem kullanılabilir. Yoğun faz transfer yapısı itibari ile seyrek fazdan daha farklı enstrümanlarla çalışır.Taşıma ekipmanları seyrek faza göre daha fazla dayanıma sahiptir. Yüksek basınçlı hava ile yapılan bu transferde kalın etli borular, özel bazalt dirsekler kullanılır. Ayrıca diresek olarak farklı teknolojiler malzeme aşınımının önüne geçen ürünler de geliştirilmiştir.

Seyrek faz pnömatik transfer de hava üretici olarak kullanılan Santrüfüj veya Roots tipi blowerlar ortamdaki havayı vakumla çekerek ve havayı sıkıştırarak bir itme basıncı oluşturur. Atmosferik ortamdaki havanın bağıl neminden dolayı su zerrecikleri basıncın oluşumu sırasında iyi bir iletken olarak çalışırlar, bu yüz den de transfer havasının ısınmasına neden olurlar. Bu sıcaklık prosesin çalışma basıncına, transferin sürükleme hızına bağlı olarak zaman zaman 80 C kadar çıkabilir.

Eğer hedef taşıma materyali bu sıcaklıklardan etkilenecek yapıda ise proseste ön soğutma,basınçlı havayı prosese sokmadan önce son soğutma işlemleri gerekebilir. Havanın sıcaklığından,hızından ve istenilen kapasitelere ulaşmak için kullanılan seyrek fazın komplex yapısı yerine Denseyör, Transporter, Yoğun faz taşıyıcısı en uygun çözüm olabilir.

yoğun faz denseyör

PDF KATALOG

PNÖMATİK TAŞIMA sistem nasıl çalışır?

Hava ile taşınan her mamül ilkönce hava ile karıştırılır ve sonrada, havadan ayrıştırılır. Bu iki işlemde zor olmasına rağmen esnek yapısından dolayı hep tercih edilir.
Karıştırma işlemi rotary valveler, yükleme istasyonları ve venturi yardımıyla yapılırken ayrıştırma işlemi ise filtreler yardımı ile yapılır. Yani pnömatik transfer demek kısaca toz demek, tozu ayırmak ve mutlak filtre etmek demektir. Pnömatik Taşıma kaynağı olan hava üreteci olarak da blowerlar yani basıncı düşük yüksek hava debili fanlar kullanılır.
Her ne kadar proses basınçlı hava ile ürünün karıştırılıp taşınma sistemi yapılıyor gibi gözükse de ciddi anlamda bir mühendislik çalışması ve tecrübe gerektiren bir iştir. Pnömatik taşıma proseslerin de aynı zamanda basınç ve vakum kullanılabilir.

tecrübe...

Pnömatik transfer de taşınacak her ürün farklı karakteriStik özellik taşır. Bu yüzden her ürünün yoğunluğu ve verimli taşıma basıncıda farklıdır. Bu da taşıma şekillerini farklılaştırır. Vakum ile taşıma veya basınç ile taşıma başlıca iki taşıma şeklidir. Un taşınan bir hatta hiçbir değişiklik yapmadan eğer şeker taşımaya kalkarsanız prosesiniz iflas etmesi beklenen bir sonuçtur. Kullandığınız ekipmanlardan hiçbiri sağlıklı olarak çalışamaz. Eğer proses doğru tasarlanır, doğru enstrümanlar ve ekipmanlarla çalışılırsa otomasyonda yapılacak parametre değişiklikleri ile aynı hattan hem şeker, hem un taşıyabilirsiniz. Bu örnek, uygulama noktasında ciddi bir altyapı gerekliliği ve tecrübe kavramının önemini göstermektedir.

Neden Biz?

Tasarım ve imalatlarını yaptığımız pnömatik taşıma , nakil prosesleri için ana prensip,  endüstriyel tesisler için yüksek dayanıma sahip ürünler üretmektir. Pnöamatik taşıma sistemleri ilk bakışta aynı gibi görünse de zaman içinde tasarımdaki farklılıkların önemi ortaya çıkmaktadır.

Pnömatik
Mekanik Farkı

pnömatik taşıma

Mekanik Taşıma her ne kadar zor olarak görülse ve bir takım kalıpları olsa da elektrik gücü olarak en ekonomik çözümdür. Uzun mesafelerde yatırım maliyeti fazla fakat bunun yanında güç kullanımı azdır. Genellikle tüm pnömatik transfer-transport işlemlerinde volumetrik olarak sabit debi de transfer yapmak için de kullanılır.

Pnömatik transfer -transport( vakum transfer)  vidalı helezon, bant ve zincirli konveyöre göre en esnek yapıdaki taşıma yöntemidir. Her ne kadar birçok yardımcı enstrüman ve toz tutma sistemleri ile beraber çalışması gerekse de bu esnek yapısı sayesinde en çok tercih edilen taşıma sistemidir.

DAHA FAZLASI
Etiketler:pnömatik transfer, silo boşaltma sitemleri, hava kilidi, eklüs, hücre tekeri, helezon konveyör,  vakum ile pnömatik transfer, vakum ile transport, vakum ile ürün, pnömatik taşıma,  vakum konveyör, vakum ile taşıma, pnömatik nakil sistemleri, pnömatik taşıma prosesleri,  pnömatik taşıma sistemleri, yoğun faz transfer, denseyör